Pagina's

maandag 31 augustus 2020

Van harte welkom op de gemeenteraad van september

 OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 8 september 2020 om 20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 23.06.2020.

2. Bekrachtiging besluit burgemeester dd 24.08.2020 (zittingen zonder publiek)

3.Bespreking aanpak tweede golf COVID19

4.Kennisgeving beëindiging verzustering gemeente Altmünster

5. Kennisgeving fusie kerkfabrieken en staat van samenstelling nieuwe kerkfabriek Sint-Catharina

6.Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2019 : gemeentelijk advies

7.Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert - rekening 2019 : gemeentelijk advies

8.Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden - rekening 2019 : gemeentelijk advies

9.Kerkfabriek Sint-Jan-Evangelist Hoksem - rekening 2019 : gemeentelijk advies

10.Kerkfabriek Sint-Gorgonius budgetwijziging 2019 – akteneming

11.Aanduiding afgevaardigde + plaatsvervanger zelfstandige groepering Interleuven ondersteunende diensten’

12.Goedkeuring gecoördineerd politiereglement van de politiezone Getevallei

13. Bibliotheek– aanpassingen dienstreglement bibliotheek

14. Aanduiding ambtelijke vertegenwoordiger in de Vervoerregio Leuven.

15.Goedkeuring subsidiereglement GROS

16.Tijdelijke aanpassing tarieven sporthal

17. Gemeentelijke fiscaliteit : belasting op de afgifte van administratieve stukken - errata

18. Gemeentelijke fiscaliteit : belastingreglement ontbrekende parkeerplaatsen - errata

19. BBC : Kennisneming opvolgingsrapportering stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan

20 Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling

21 Fietspaden Goetsenhovenstraat – zaak van de wegen