Pagina's

zaterdag 30 december 2017

Achteruitkijken of vooruitblikken? Het nieuwe jaar is op komst

Het was een vruchtbaar jaar, 2017.  Een jaar waarin ik vele nieuwe mensen heb leren kennen en waar ik erg dankbaar voor ben. Een jaar van vreugde maar toch ook met verdriet.  Om mensen die gestorven zijn, om ontgoochelingen die opgelopen werden. Het is eigen aan de mens en het hoort bij het leven. 

Op politiek vlak kan ik voor 2017 tevreden achteruit kijken.  Op vlak van ruimtelijke ordening werden onze RUP's goedgekeurd, zeer belangrijk voor Hoegaarden.  Hierdoor kunnen tennis en hockey uitbreiden, kan er aan zorgwonen gedaan worden op de site Brouwerij Loriers, zullen zowel de Polder als de Jongensschoolstraat duurzaam ontwikkeld kunnen worden.
Op toeristisch en erfgoedkundig vlak was het een rijk gevuld jaar, waar ik persoonlijk ook erg van genoten heb.  Een prachtige plantenmarkt, bloesemdag en heel wat leuke evenementen die door de lokale verenigingen werden georganiseerd.  Dikke dank je wel aan vzw Hoegaards Erfgoed en aan ons greetergroepje, dat in 2017 trouwens op de internationale kaart werd gezet.  Ook werd het pas opgerichte greeterproject 'gehonoreerd' met extra middelen omdat het werd gekozen als innovatief Europees plattelandsproject.
Wat zou het toerisme en erfgoed zijn zonder vrijwilligers ?  Hoegaarden moet als kleine gemeente zeer zuinig en creatief met haar middelen omspringen.   Zonder onze vrijwilligers hadden we niet dit niet kunnen doen, denk maar aan de expo eerste wereldoorlog (met miniatuurvliegtuigje), aan de boekvoorstellingen van Louis Michel en Paul Kempeneers)
Op vlak van milieu werden de acties voor ons klimaatplan verder uitgevoerd : de openbare verlichting werd gedoofd op de momenten dat de mensen in hun bed liggen, er kwam energiezuinige verlichting in sporthal, energiezuinige beglazing bib en een heleboel sensibilisatie acties.  De nieuwe milieuraad werd geïnstalleerd.   Ik vind het nog steeds spijtig dat een aantal mensen uit de vorige gestapt zijn, maar ik ben nogal van het principe van vooruit te kijken.

Over vooruit kijken gesproken..... 2018 wordt een zeer boeiend jaar.
De roze zak wordt voor de eerste keer huis aan huis opgehaald.  Eerste keer : 10 januari.  Ik heb er al 12 in mijn minicontainerpark (mijn garage) staan.  Hopelijk gaan ze niet vliegen als ik ze buiten zet.  Het kan misschien wel sensationele foto's opleveren, maar ik ga het toch vermijden.  Tips welkom.
Op vlak van milieu zullen er nog heel wat acties ondernomen worden voor ons klimaatplan.  De actie waar ik veel van verwacht is de thermografische luchtfoto van de Hoegaardse daken.  Vooral van het natraject verwacht ik veel.
2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed.  EN 700 jaar bierdorp, dat wordt een prachtjaar.  Heel wat toeristische evenementen... Ik mag nog niet alles verklappen, daarvoor dient de persvoorstelling van ons toeristisch seizoen 6 maart. Als ik zo lang kan zwijgen natuurlijk.  Het is ook het jaar dat ons project Groen in de Stad (met subsidies van ANB) in de Tuinen wordt opgeleverd.  De Tuinen van Hoegaarden, dat wordt het park van de ontmoeting.  Geen tinder in het groen he, wél een plek om te leven, te rusten, te spelen en te genieten.  Je zal het aan de lijve meemaken tijdens de week van het bos.
Het blijvend pronkstuk van toerisme (een verrassing) zal in het veld staan in Hoksem (op de grens met Meldert). Wait and see. Nog een groot geheim.
En 2018 is de herdenking van de wapenstilstand.  Hoegaarden heeft een mooi plattelandsproject ingediend 'Vredessporen' bij Leader Hageland.  Hopelijk valt het in de prijzen.

Belangrijk op vlak van zowel ruimtelijke ordening als erfgoed zal het 'beheersplan dorpskern Meldert' zijn (het gebied van het geklasseerd dorpsgezicht) . Voor de betrokken inwoners geeft dit alleen maar voordelen : rechtszekerheid én mogelijkheid op subsidie bij bepaalde renovaties.

En... ik zou het nog vergeten : 2018 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen.    Een hectische tijd, met een campagne die er waarschijnlijk helemaal anders zal uitzien dan vorige keer.  Wat in 2018 niet op internet staat, bestaat niet....

Ik wens je een fijn 2018 en hoop je te ontmoeten op één van de leuke activiteiten, de plantenmarkt, bloesemdag, de processie, Hoegaarden Bierdorp, én zeker op  de activiteiten van onze vele verenigingen.