Pagina's

dinsdag 5 december 2017

Iedereen welkom op de gemeenteraadszitting van volgende dinsdag

OPROEP voor de gemeenteraadszitting van dinsdag 12 december 2017 om 20 u in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis.

AGENDA:

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 14.11.2017
2.Gemeentefinanciƫn : goedkeuring aanpassing gemeentelijk meerjarenplan 2014-2020
3 Gemeentefinanciƫn : goedkeuring gemeentelijk budget 2018
4. Kennisneming goedkeuring OCMW jaarrekening 2016
5.Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018
6.Goedkeuring statutenwijziging Interleuven
7.Afsluiten samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening voor bepaalde activiteiten
8. Gemeentelijk reglement: publicatie van een thermografische luchtfoto op een publiek toegankelijke website.
9. Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark. 
10. Beslissing mbt mandaat innen belastingen door Ecowerf

BESLOTEN ZITTING

1.Aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaar