Pagina's

maandag 15 april 2019

Welkom op de volgende gemeenteraad - volgende week dinsdag om 20 u

AGENDA:

1. Goedkeuring verslag van de zitting dd 12.03.2019.
2. Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente Hoegaarden betreffende het Energiehuis – Afvaardiging leden beleids- en kredietcomitĂ©
3. Gemeenteraadsbeslissing tot goedkeuring agenda statutaire algemene vergadering IGO div van 28 juni 2019 en mandaat van de vertegenwoordigers van de gemeente
4. Gemeentelijke afvaardiging in Interleuven - aanpassing voordracht raad van bestuur - bekrachting collegebesluit.
5. Mandatering en goedkeuring van de agenda van de gewone algemene vergadering van cvba Zefier op 13 juni 2019
6. Goedkeuring reglement inventarisatie van verwaarloosde gebouwen en/of woningen
7. Goedkeuring aanvulling politiereglement huishoudelijk afval.
8. Goedkeuring investeringstoelage vzw Chiro Hoegaarden
9. Kerkfabriek Sint-Ermilindis Meldert - rekening 2018 : gemeentelijk advies
10. Kerkfabriek Sint-Jan-Evangilist Hoksem - rekening 2018 : gemeentelijk advies
11. Kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden - rekening 2018 : gemeentelijk advies
12. Kerkfabriek Sint-Gorgonius rekening 2018 : gemeentelijk advies
13. Kerkfabriek Sint-Gorgonius budgetwijziging 2019 – akteneming
14. Inzameling landbouwfolie : aanpassing retributiereglement