Pagina's

zaterdag 6 september 2014

En mijn correspondentie met de projectontwikkelaar van Windpark E40 gaat verder


Zoals je weet, kan elke burger (ook uw schepen dus!) zijn opmerkingen doorgeven via de knop op de website van Windpark E40.  Windpark E40 is een project van Storm en Elicio (vroeger Electrawinds).

Sinds een paar dagen kan je ook hun visualisaties bekijken (hoe zal het landschap er uit zien?).  Opgelet : de foto van hiernaast is niet van hen , maar van een burger , zie lager).

Wat ik nogal vreemd vind, is dat er op hun visualisaties nooit ankerpunten zoals kerken en kapellen te zien zijn.  Wel gewoon straten en verkeerslichten (die op de foto groter lijken te zijn dan de turbines, maar dat heeft natuurlijk met de invalshoek van de fotografie te maken, zo dom zijn we natuurlijk niet!)

Ik had hen dan ook per mail (als schepen) de vraag gesteld hoe het kwam dat er op hun foto's nooit ankerpunten staan.  Geen antwoord gekregen tot nu toe.  Vandaag heb ik dan een opmerking (als burger) gepost op hun 'opmerkingenknop' (vermits zij toch oproepen om massaal je mening te geven over hun plannen ):

zie hier een stuk uit mijn reactie (nadat ik gesteld had dat hun visualisaties 'van de beste kant' zijn genomen, zonder ankerpunten ) :

Ik vraag volgende visualisaties :
360 graden vanuit volgende dorpskernen en gehuchten in Hoegaarden :
(kern is aan de kerk!) :
- Rommersom
-Hoegaarden
-Outgaarden
-Hauthem
-Hoksem
-Meldert

en ook nog een visualisatie als je 200 m van elk van deze kerken staat en dan naar de windturbines kijkt.  
Nog beter zou zijn dat u een tool op uw website zet, opdat elke burger zijn eigen visualisatie kan maken, vanuit om het even welk adres.

Het vreemde van het verhaal is dat handige burgers (zoals Jef op zijn twitter en buurtbewoners uit Outgaarden in hun powerpointpresentatie) er wél in slagen om deze visualisaties te maken.  Er bestaat gewoon software voor trouwens...
Twitter Jef : https://twitter.com/JefRozenski/status/502733328165117952/photo/1

Ik ben absoluut niet tegen windenergie, maar ik wil wel eerlijk visualiseringen én voldoende inspraak van de  bevolking, op een correcte manier.